Kharachi

1999-2011

 

 

För mig var du en ljusgestalt

i nattens tid upprunnen, vid morgonen försvunnen.

 Jag minns dig som en stjärna, en sång, en saga.

 

Vi är så tacksamma för den tid vi fick ha dig hos oss, nu lever du vidare genom dina barn och barnbarn som vi så väl ska bevara.

 

Saghira

1992-2008

Don't cry for the horses
That life has set free
A million white horses
Forever to be

Don't cry for the horses
Now in God's hands
As they dance and they prance
To a heavenly band

They were ours as a gift
But never to keep
As they close their eyes
Forever to sleep

Their spirits unbound
On silver wings they fly
A million white horses
Against the blue sky

Look up into heaven
You'll see them above
The horses we lost
The horses we loved

Manes and tails flowing
They Gallop through time
They were never yours
They were never mine

Don't cry for the horses
They will be back someday
When our time has come
They will show us the way

On silver wings they will lift us
To the warmth of the sun
When our life is over
And eternity has begun

We will jump the sun
And dance over the moon
A Ballet of horses and riders
on the winds
to a heavenly tune

Do you hear that soft nicker
Close to your ear?
Don't cry for the horses
Love the ones that are here

Don't cry for the horses
Lift up your sad eyes
Can't you see them
As they fly by?

A million white horses
Free from hunger and pain
Their spirits set free
Until we ride again

 

 

                     

Shiraaz Ibn Shifi

Aug 2003 - Dec 2004

 

När dina steg har tystnat finns ekot ändå kvar

När dina ögon slocknat vi alla minnen har

vi spar dem i våra hjärtan, tar fram dem då och då

Så kommer du för alltid vara här ändå

 

    

                

Khiva

1983 - 2006

 

" När solen gått ner och himlen är mörk

När stjärnorna tindrar och världen sveps in, i månens silverne sken

Då släpper vi taget, andas sakta ut, sjunker tillbaka

ned i drömmarnas hav

vi förs av dess strömmar till fjärran länder "

 

" Farväl är ej för alltid. Adjö är inte slut. I våra tankar finns du, Där finns du alltid kvar "

 

 

              

Shifi

1981 - 2003

Jag ska resa nu .Gråt inte! Jag vet att du är ledsen. Luta dig mot min varma hals, jag lovar att stå alldeles stilla!
Jag ska inte åka alldeles ännu. Än en stund finns jag kvar här hos dig.
Du kramar mig och smeker mig och ber mig, snälla stanna kvar!
Du säger att jag måste bli frisk och hel igen.
Förstår du inte. Jag orkar inte mer.
Jag längtar efter att få sluta ögonen och sova.
Mitt huvud känns så tungt.
Jag är inte rädd, så gråt inte du heller!
Jag försvinner ju inte, jag bara reser bort,
- Så gråt inte mer är du snäll!
Men när du känner vinden, den mjuka ljumma vinden om sommaren, den som blåser över stigarna i skogen där jag en gång bar dig på min rygg
- då ska du känna som en hälsning långt ifrån, en hastig sammetsmjuk smekning, som från en varm len mule mot din kind!!!!

 

Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans

 

 

 

 

 

 

 

Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge.

When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge.
There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together.
There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.

All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor; those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by.
The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind.

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent; His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.

Then you cross Rainbow Bridge together....

Author unknown...

 

Stall Kullens Arabstuteri © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

In Memorial